ต่อสู้กันในเกมสุดมันส์: WTF999 ยึดชีวิตรอดในโลกเสมือน

เมื่อเธอก้าวเข้าสู่โลกเสมือนในเกม WTF999: ยึดชีวิตรอดในโลกเสมือน ทุกสิ่งรอบข้างก็ดูเหมือนจริงไปจนทำให้เธอสับสนไม่รู้เลยว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตรอดในโลกนี้ ซึ่งเป็นโลกที่เต็มไปด้วยการเล่นเพ้อฝันและภารกิจที่ทำให้เธอต้องต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ของตนในโลกเสมือนนี้

ที่เมืองใหญ่ลอนดอนพุทธมณฑล ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เต็มไปด้วยการประงับประงุ่มจนเกินไป ทุกวันนี้ก็ไม่แตกต่างจากเมืองทั่วไป ผู้คนเต็มไปด้วยความสับสนและต้องการช่วยเหลือ แต่ความเป็นจริงกลับไม่เหมือนที่เห็นด้วยตา ทุกคนต่างมีจุดประสงค์และเป้าหมายของตัวเอง

วันหนึ่ง เธอได้รับภารกิจใหม่ที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อรอดในโลกเสมือนนี้ ภารกิจนั้นก็คือการหาเศษหินพิเศษที่สามารถใช้ในการสร้างเครื่องบินของนักบินชาวบาหลี โดยภารกิจนี้จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถและความเชี่ยวชาญในการเดินทาง ซึ่งการเดินทางนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคที่ต้องเจอ ตั้งแต่การเผชิญกับสัตว์ป่าจนถึงการเจอกับผู้คนที่ต้องการที่จะรบกวนและขัดขืน

เธอต้องใช้ความคิดริเริ่มและความสำคัญในการต่อสู้กับทุกสิ่งรอบข้าง เพื่อให้สามารถตามกำหนดภารกิจได้สำเร็จ โดยเพื่องานนี้จะต้องใช้เทคนิคการเดินทางให้เหมาะสมในการเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ที่จะเจอในการตั้งต้นจนถึงการสำเร็จภารกิจ และจะต้องใช้ความอดทนและความพยายามในการทำให้ภารกิจนี้สำเร็จ

ท้าทายในเกม WTF999: ยึดชีวิตรอดในโลกเสมือนไม่ง่ายสำหรับใคร แต่ในที่สุด ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเธอสามารถทำให้ภารกิจเหล่านี้เป็นจริง และให้เธอมีโอกาสที่จะรอดในโลกเสมือนนี้ได้