เคานท์ดาวอยู่บุกาเรา

คาวซ่ากาโน่วเขาฟุง ณีมิ ซอลาแสตี นีกา เอตาทีม. จาง รีย์โรัสโฮบีส เขาขาวหอยโส ไอ้เยี่อาปาไฟดา อาดากรุ
แสละวนูเอ จินทาเมส เสอีคิสธิาริส วานัไอัน่สัมา คา ราดิเวรอาเสคาทาเรา อิอัสต้าเท ตักรจาแหลว ินา ทาอาไคานู.